Polityka prywatności

I. Definicje

Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie Sklepu internetowego Ekwipunek.com, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik.

II. Informacje ogólne

 1. SAFEBAG sp. z o.o. z siedzibą w Księżpolu, ul. Gminna 7, 23-415 Księżpol, KRS: 0001101544 REGON: 528418848, NIP: 9182186994 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
 2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować osobę fizyczną, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usług).
 3. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez SAFEBAG sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego i narzędzi wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Klientów z oferty Sklepu Ekwipunek.com. Wszelkie działania SAFEBAG sp. z o.o. podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – SAFEBAG sp. z o.o. i stosowania cookies w ramach Sklepu internetowego.
 5. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
  c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego.
  (konieczne do poprawnego działania serwisu).
 6. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celach wskazanych w Polityce Prywatności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – b oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

III. Informacje w formularzach

 1. SAFEBAG sp. z o.o. zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
 2. SAFEBAG sp. z o.o. może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba że wynika to z przepisów prawa.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji (np. założenia konta), realizacji Zamówienia (np. płatność, wysyłka, reklamacja) lub w celach marketingowych po wyrażeniu stosownej zgody przez Klienta.

IV. Informacja o plikach cookies

 1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego Ekwipunek.com – SAFEBAG sp. z o.o. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
 3. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów.
 6. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie Sklepu).
 8. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików co

V. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zrachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
 2. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a. czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
  b. czas wysłania odpowiedzi,
  c. nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik,
  f. informacje o przeglądarce Klienta,
  g. informacje o adresie IP.
 4. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony – w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe.
 5. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VI. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 3. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach Sklepu internetowego. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Sklep internetowy dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.
 2. Dane osobowe zostały przekazane świadomie i dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszym dokumencie i Regulaminie.
 3. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

VIII. Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych.

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych SAFEBAG sp. z o.o. zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, możliwość ich zmiany, zapomnienia, poprawiania oraz usuwania.
 2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu lub poprzez kontakt bezpośredni (e-mail, kontakt telefoniczny).
 3. Na koncie Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu jest możliwość cofnięcia każdej z wyrażonych zgód (np. marketingowych, newsletter) na przetwarzanie danych, nie wliczając w to cookies.
 4. Ekwipunek.com używa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest profilowanie w celu dostosowania oferty do osobistych preferencji Klienta.
 5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zlokalizowanego pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: (+48) 22 531 03 00; E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 6. Informacja o tym jak wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies znajduje się w paragrafie IX. poniżej.
 7. Zgody na przetwarzanie danych osobowych z reguły mają podany czas przez jaki obowiązują, w przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda (np. Umowa sprzedaży).

IX. Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Android
f. Opera
g. Windows Phone
h. Blackberry

X. Zmiana postanowień

W razie konieczności SAFEBAG sp. z o.o. KRS: 0001101544 REGON:  528418848, NIP: 9182186994, może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku XX. pkt 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.